Poskytované služby- komplexní léčebně preventivní péče pro děti a dorost od 0-19 let

- povinné očkování dle Vyhlášky č.65/2009 a nepovinné očkování proti pneumokokovým nákazám a HPV infekci hrazené ze zdravotního pojištění

- nadstandardní očkování

- návštěvní služba u novorozence po příchodu z porodnice v domácím prostředí

- návštěvní služba u nemocných po předchozí domluvě