O nás

Lékař:  MUDr.Hana Andielová

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
Odborná atestace I.stupně v oboru pediatrie
Licence ČLK pro výkon samostatné praxe v oboru pediatrie
Diplom ČLK celoživotního vzdělávání lékařů

V oboru dětského lékařství pracuji od listopadu 1996, v soukromé praxi
od února 2005. Podílím se na výkonu pohotovostních služeb v rámci lékařské služby první pomoci a výkonu ústavních pohotovostních služeb na dětském oddělení Vítkovické nemocnice. V rámci dalšího vzdělávání se pravidelně účastním lékařských seminářů a kongresů.


Sestra:  Stanislava Vykydalová

Střední a vyšší zdravotnická škola

Osvědčení o způsobilosti vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu

 

V rámci své erudice se účástním pravidelných seminářů pro zdravotní sestry.